top of page
GR Experience

Som una empresa creativa i dinàmica, i la nostra ideología es composa dels següents aspectes:

· Incentivar la pràctica de l’activitat física esportiva.

· Conscienciar sobre els aspectes positius de la realització d’activitat física en el medi natural.

· Conscienciar i ensenyar els aspectes positius transmesos de l’activitat física esportiva.

· Transmetre respecte i aptituds positives en relació a les activitats dirigides i organitzades al medi natural.

· Combinar activitats físiques amb activitats lúdico-educatives.

· Gaudir dels paratges naturals idíl·lics de la zona.

· Donar a conèixer l’entorn; flora, fauna del ripollès.

· Aprofitar els antecedents històrics, artístics, i tradicionals de la zona per transmetre i incentivar al turisme

  actiu de la comarca.

· Satisfer les necessitats dels nostres clients i grups reduïts per tal de que tornin a confiar en nosaltres.

· Empatitzar i aconseguir bones relacions amb els nostres clients i grups reduïts, per tal d’aconseguir

  activitats fluides, dinàmiques i divertides.

· Aconseguir crear expectatives altes i satisfer-les.

· Cercar la qualitat amb cada servei i activitat.

· Aconseguir satisfer necessitats i objectius dels  nostres clients.

· Obtenir beneficis personals i per l’empresa en tota activitat planificada, organitzada i realitzada.

· Aconseguir l’excel·lència en tots els aspectes referents a les nostres activitats i els nostres treballadors.

  Per tal, d’arribar a ser un referent coma  societat a nivell de la Comarca.

· Consolidar la nostra societat com a punt de referència per a altres i desenvolupar un coaching actiu i

  productiu per a les dues parts. 

· Potenciar les nostres activitats i estades com a eina i mecanisme per la millora de diferents empreses i els

  seus treballadors.

· Oferir els nostres serveis per a aconseguir millorar  la satisfacció i benestar personal dels nostres clients.

bottom of page